No Picture
Etika

Rasa Pintar dan Rasa Benar

November 9, 2014 admin 2

Oleh : I.B Wika Krishna Sasmitaning ngaurip puniki, mapan ewuh yen ora weruha, tan jumeneng ing uripe, akeh kang ngaku-aku, pangrasane sampun udani, tur durung wruh ing rasa, rasa kang satuhu, rasaning rasa punika, upayanen […]

No Picture
Buku Pendidikan Agama

SMA Kelas 2

October 28, 2014 admin 0

Untuk mendapatkan Buku Pendidikan Agama SMA kelas 2 bisa download https://drive.google.com/file/d/0BzWEm9LWEnLgRUR3d3BHTWp2Rnc/view?usp=sharing

No Picture
Buku Pendidikan Agama

SMA Kelas 1

October 28, 2014 admin 0

Untuk mendapatkan Buku Pendidikan Agama SMA kelas 1 bisa download https://drive.google.com/file/d/0BzWEm9LWEnLgbWpENjZCSXZpMEU/view?usp=sharing

No Picture
Buku Pendidikan Agama

SMP Kelas 1

October 28, 2014 admin 0

Untuk mendapatkan Buku Pendidikan Agama SMP kelas 1 bisa download https://drive.google.com/file/d/0BzWEm9LWEnLgMDJXSGtOeEpCcjg/view?usp=sharing

No Picture
Buku Pendidikan Agama

SD Kelas 5

October 28, 2014 admin 0

Untuk mendapatkan Buku Pendidikan Agama SD kelas 5 bisa download https://drive.google.com/file/d/0BzWEm9LWEnLgbHd2QmxTZ0YtLTQ/view?usp=sharing