No Picture
Etika

Rasa Pintar dan Rasa Benar

November 9, 2014 admin 2

Oleh : I.B Wika Krishna Sasmitaning ngaurip puniki, mapan ewuh yen ora weruha, tan jumeneng ing uripe, akeh kang ngaku-aku, pangrasane sampun udani, tur durung wruh ing rasa, rasa kang satuhu, rasaning rasa punika, upayanen […]